Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 4000

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 4000-30-24-264
Đăng ngày 22-05-2014 04:16:06 AM
Giá: Liên hệ
Tổng đài Siemens Hipath 4000-30-24-264 (30 trung kế, 24 thuê bao số, 264 thuê bao Analog) - 01 Bộ điều khiển trung tâm CSPCI cho HiPath 4000 V4.0, kèm khung máy 19"/4U, nguồn, bộ xử lý, đĩa cứng (HDD), ổ compaq flash dự phòng. - 01 Tủ AP 3700 (19"/11U) cho HiPath 4000, kết nối trực tiếp CSPCI - 01 Cạc trung kế số E1 mở rộng 30 trung kế CO - 01 Cạc thuê bao số SLMO24, 24 cổng mở rộng 24 thuê bao số - 11 Cạc thuê bao tương tự SLMAE, 24 cổng mở rộng 24 thuê bao tương tự

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 4000-60-24-528
Đăng ngày 22-05-2014 04:10:30 AM
Giá: Liên hệ
Tổng đài Siemens Hipath 4000-60-24-528 (60 trung kế, 24 thuê bao số, 528 thuê bao Analog) - 01 Bộ điều khiển trung tâm CSPCI cho HiPath 4000 V4.0, kèm khung máy 19"/4U, nguồn, bộ xử lý, đĩa cứng (HDD), ổ compaq flash dự phòng. - 02 Tủ AP 3700 (19"/11U) cho HiPath 4000, kết nối trực tiếp CSPCI - 01 Cạc trung kế số E1 mở rộng 30 trung kế CO - 01 Cạc thuê bao số SLMO24, 24 cổng mở rộng 24 thuê bao số - 22 Cạc thuê bao tương tự SLMAE, 24 cổng mở rộng 24 thuê bao tương tự

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 4000-120-24-1008
Đăng ngày 22-05-2014 04:08:51 AM
Giá: Liên hệ
Tổng đài Siemens Hipath 4000-120-24-1008 (120 trung kế, 24 thuê bao số, 1008 thuê bao Analog) - 01 Bộ điều khiển trung tâm CSPCI cho HiPath 4000 V4.0, kèm khung máy 19"/4U, nguồn, bộ xử lý, đĩa cứng (HDD), ổ compaq flash dự phòng. - 04 Tủ AP 3700 (19"/11U) cho HiPath 4000, kết nối trực tiếp CSPCI - 02 Cạc trung kế số E1 mở rộng 30 trung kế CO - 01 Cạc thuê bao số SLMO24, 24 cổng mở rộng 24 thuê bao số - 42 Cạc thuê bao tương tự SLMAE, 24 cổng mở rộng 24 thuê bao tương tự

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn