CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài Siemens Hipath 3800

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-8-8-72
Đăng ngày 23-05-2014 01:50:03 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 72 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên - Hipath 3800 thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 thuê bao số - SLMO8 - 3 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 – LogoSiemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-8-8-96
Đăng ngày 23-05-2014 01:48:30 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 96 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - Hipath 3800 - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 thuê bao số - SLMO8 - 4 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-8-8-120
Đăng ngày 23-05-2014 01:47:03 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 120 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 thuê bao số - SLMO8 - 5 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-16-8-144
Đăng ngày 23-05-2014 01:45:26 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 16 trung kế / 08 thuê bao số / 144 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 2 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 thuê bao số - SLMO8 - 6 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-8-24-144
Đăng ngày 23-05-2014 01:43:25 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 08 trung kế / 24 thuê bao số / 144 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 24 máy nhánh số - SLMO2 - 6 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-8-8-168
Đăng ngày 23-05-2014 01:41:54 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 168 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 7 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-16-8-192
Đăng ngày 23-05-2014 01:39:43 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 16 trung kế / 08 thuê bao số / 192 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 2 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 8 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-16-8-216
Đăng ngày 23-05-2014 01:38:16 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 16 trung kế / 08 thuê bao số / 216 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 2 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 9 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-24-8-240
Đăng ngày 23-05-2014 01:36:39 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 24 trung kế / 08 thuê bao số / 240 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 3 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 10 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-16-8-264
Đăng ngày 23-05-2014 01:34:49 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 16 trung kế / 08 thuê bao số / 264 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 2 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 11 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-32-8-288
Đăng ngày 23-05-2014 01:33:04 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 32 trung kế / 08 thuê bao số / 288 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 4 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 12 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-32-24-312
Đăng ngày 23-05-2014 01:31:35 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 32 trung kế / 24 thuê bao số / 312 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 4 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 24 máy nhánh số - SLMO2 - 13 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-40-24-336
Đăng ngày 23-05-2014 01:27:23 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 40 trung kế / 24 thuê bao số / 336 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 5 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 14 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-40-24-360
Đăng ngày 22-05-2014 04:36:51 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 40 trung kế / 24 thuê bao số / 360 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 5 Card mở rộng 08 trung kế - TMNI8 - 1 Card mở rộng 24 máy nhánh số - SLMO2 - 15 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-40-24-384
Đăng ngày 22-05-2014 04:34:33 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 40 trung kế / 24 thuê bao số / 384 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - Hipath 3800 - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 5 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 24 máy nhánh số - SLMO2 - 16 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn