CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài Siemens Hipath 3550

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550-8-8-36
Đăng ngày 23-05-2014 04:23:44 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3550 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 36 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 108 Ext) - 1 Khung chính 07 khe cắm, tích hợp sẵn 02 CO(ISDN) / 08 Ext digital /04 Ext Analog - HiPath 3550 thiết bị trả lời tự động (DISA) và hộp thư thoại, phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TLA8 - 2 Card mở rộng 16 máy nhánh - 16SLA

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550-8-8-52
Đăng ngày 23-05-2014 04:21:22 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3550 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 52 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 108 Ext) - 1 Khung chính 07 khe cắm, tích hợp sẵn 02 CO(ISDN) / 08 Ext digital /04 Ext Analog - HiPath 3550 thiết bị trả lời tự động (DISA) và hộp thư thoại, phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TLA8 - 3 Card mở rộng 16 máy nhánh - 16SLA

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550-8-8-68
Đăng ngày 23-05-2014 03:54:34 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3550 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 68 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 108 Ext) - 1 Khung chính 07 khe cắm, tích hợp sẵn 02 CO(ISDN) / 08 Ext digital /04 Ext Analog - HiPath 3550 thiết bị trả lời tự động (DISA) và hộp thư thoại, phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conferece - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TLA8 - 4 Card mở rộng 16 máy nhánh - 16SLA

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550-8-8-84
Đăng ngày 23-05-2014 03:52:36 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3550 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 84 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 108 Ext) - 1 Khung chính 07 khe cắm, tích hợp sẵn 02 CO(ISDN) / 08 Ext digital /04 Ext Analog - HiPath 3550 thiết bị trả lời tự động (DISA) và hộp thư thoại, phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TLA8 - 5 Card mở rộng 16 máy nhánh - 16SLA

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550-8-8-108
Đăng ngày 23-05-2014 03:50:21 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3550 – 08 trung kế / 08 thuê bao số /108 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 108 Ext) - 1 Khung chính 07 khe cắm, tích hợp sẵn 02 CO(ISDN) / 08 Ext digital /04 Ext Analog - HiPath 3550 thiết bị trả lời tự động (DISA) và hộp thư thoại, phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TLA8 - 5 Card mở rộng 16 máy nhánh - 16SLA - 1 Card mở rộng 24 máy nhánh - 24 SLA

 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn