Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 1150

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-2-10
Đăng ngày 11-06-2014 03:56:57 AM
Giá : 5.000.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-2-10

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-20
Đăng ngày 11-06-2014 03:54:17 AM
Giá : 6.200.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-20

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-28
Đăng ngày 11-06-2014 03:52:55 AM
Giá : 7.000.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-28

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-32
Đăng ngày 11-06-2014 03:51:58 AM
Giá : 7.400.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-32

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-40
Đăng ngày 11-06-2014 03:50:39 AM
Giá : 8.200.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-40

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-26
Đăng ngày 11-06-2014 03:47:50 AM
Giá : 7.000.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-26

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-30
Đăng ngày 11-06-2014 03:46:06 AM
Giá : 7.400.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-30

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-34
Đăng ngày 11-06-2014 03:36:15 AM
Giá : 7.800.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-34

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-38
Đăng ngày 11-06-2014 03:35:03 AM
Giá : 8.200.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-38

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-42
Đăng ngày 11-06-2014 03:33:47 AM
Giá : 8.600.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-42

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-28
Đăng ngày 11-06-2014 03:32:36 AM
Giá : 8.850.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-28

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-32
Đăng ngày 11-06-2014 03:30:54 AM
Giá : 9.250.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-32

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-40
Đăng ngày 11-06-2014 03:28:49 AM
Giá : 8.600.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-40

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-44
Đăng ngày 11-06-2014 03:27:30 AM
Giá : 9.000.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-44

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-48
Đăng ngày 11-06-2014 03:26:33 AM
Giá : 9.400.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-48

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-22
Đăng ngày 11-06-2014 03:22:26 AM
Giá : 8.950.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-22

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-26
Đăng ngày 11-06-2014 03:14:13 AM
Giá : 8.850.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-26

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-30
Đăng ngày 11-06-2014 03:11:16 AM
Giá : 9.250.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-30

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-34
Đăng ngày 11-06-2014 03:09:50 AM
Giá : 8.200.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-34

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-38
Đăng ngày 11-06-2014 03:08:24 AM
Giá : 8.600.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-38

1 2  Trang sau
 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn