CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài Siemens Hipath 1150

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-2-10
Đăng ngày 11-06-2014 03:56:57 AM
Giá : 5.000.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-2-10

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-20
Đăng ngày 11-06-2014 03:54:17 AM
Giá : 6.200.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-20

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-28
Đăng ngày 11-06-2014 03:52:55 AM
Giá : 7.000.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-28

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-32
Đăng ngày 11-06-2014 03:51:58 AM
Giá : 7.400.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-32

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-40
Đăng ngày 11-06-2014 03:50:39 AM
Giá : 8.200.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-4-40

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-26
Đăng ngày 11-06-2014 03:47:50 AM
Giá : 7.000.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-26

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-30
Đăng ngày 11-06-2014 03:46:06 AM
Giá : 7.400.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-30

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-34
Đăng ngày 11-06-2014 03:36:15 AM
Giá : 7.800.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-34

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-38
Đăng ngày 11-06-2014 03:35:03 AM
Giá : 8.200.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-38

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-42
Đăng ngày 11-06-2014 03:33:47 AM
Giá : 8.600.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-6-42

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-28
Đăng ngày 11-06-2014 03:32:36 AM
Giá : 8.850.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-28

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-32
Đăng ngày 11-06-2014 03:30:54 AM
Giá : 9.250.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-32

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-40
Đăng ngày 11-06-2014 03:28:49 AM
Giá : 8.600.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-40

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-44
Đăng ngày 11-06-2014 03:27:30 AM
Giá : 9.000.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-44

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-48
Đăng ngày 11-06-2014 03:26:33 AM
Giá : 9.400.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-8-48

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-22
Đăng ngày 11-06-2014 03:22:26 AM
Giá : 8.950.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-22

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-26
Đăng ngày 11-06-2014 03:14:13 AM
Giá : 8.850.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-26

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-30
Đăng ngày 11-06-2014 03:11:16 AM
Giá : 9.250.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-30

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-34
Đăng ngày 11-06-2014 03:09:50 AM
Giá : 8.200.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-34

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-38
Đăng ngày 11-06-2014 03:08:24 AM
Giá : 8.600.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150-10-38

1 2  Trang sau
 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn