Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 1120

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1120-2-08
Đăng ngày 22-05-2014 09:35:56 AM
Giá : 3.100.000 VND
Tổng đài Siemens Hipath 1120-2-08: - 02 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext) - 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120-4-12
Đăng ngày 22-05-2014 09:34:09 AM
Giá : 4.515.000 VND
Tổng đài Siemens Hipath 1120-4-12: - 04 trung kế và 12 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext) - 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN. - 01 Card EB2/04 mở rộng 2 trung kế và 04 máy nhánh. -01 Cable Ribon kết nối khung tổng đài với card EB2/04

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120-6-16
Đăng ngày 22-05-2014 09:31:59 AM
Giá : 5.515.000 VND
Tổng đài Siemens Hipath 1120-6-16: - 06 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext) - 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN. - 02 Card EB204 mở rộng 2 trung kế và 04 máy nhánh. - 01 Cable Ribon kết nối khung tổng đài với card EB2/04

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn