Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài KX-TES824

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 3 trung kế 8 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 07:35:04 AM
Giá : 3.580.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-3-8 cấu hình 03 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 3 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 07:32:11 AM
Giá : 5.530.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-3-16 cấu hình 03 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh. - 01 Card KX-TE82474 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 5 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 07:30:00 AM
Giá : 5.560.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-5-16 cấu hình 05 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh. - 01 Card KX-TE82480 mở rộng 2 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 6 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 06:53:52 AM
Giá : 5.630.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-6-16 cấu hình 06 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh. - 01 Card KX-TE82483 mở rộng3 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 6 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 06:49:18 AM
Giá : 7.580.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-6-24 cấu hình 06 trung kế và 24 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh. - 01 Card KX-TE82483 mở rộng3 trung kế 8 thuê bao - 01 Card KX-TE82474 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 06:46:17 AM
Giá : 7.610.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-8-24 cấu hình 08 trung kế và 24 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh. - 01 Card KX-TE82483 mở rộng3 trung kế 8 thuê bao - 01 Card KX-TE82480 mở rộng 2 trung kế 8 thuê bao

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn