CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài KX-TES824

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 3 trung kế 8 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 01:35:04 AM
Giá : 3.580.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-3-8 cấu hình 03 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 3 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 01:32:11 AM
Giá : 5.695.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-3-16 cấu hình 03 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh. - 01 Card KX-TE82474 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 5 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 01:30:00 AM
Giá : 5.920.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-5-16 cấu hình 05 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh. - 01 Card KX-TE82480 mở rộng 2 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 6 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 12:53:52 AM
Giá : 6.055.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-6-16 cấu hình 06 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh. - 01 Card KX-TE82483 mở rộng3 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 6 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 12:49:18 AM
Giá : 8.170.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-6-24 cấu hình 06 trung kế và 24 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh. - 01 Card KX-TE82483 mở rộng3 trung kế 8 thuê bao - 01 Card KX-TE82474 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 20-05-2014 12:46:17 AM
Giá : 8.395.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-8-24 cấu hình 08 trung kế và 24 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh. - 01 Card KX-TE82483 mở rộng3 trung kế 8 thuê bao - 01 Card KX-TE82480 mở rộng 2 trung kế 8 thuê bao

 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn