CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài KX-NS300

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 16 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 01:05:20 AM
Giá : 8.095.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-16 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ.

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 24 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 01:04:06 AM
Giá : 10.543.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-24 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 32 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 01:02:53 AM
Giá : 11.868.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-32 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Card KX-NS5171 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 40 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 01:01:44 AM
Giá : 21.741.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-40 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 48 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 01:00:20 AM
Giá : 23.066.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-48 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 56 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:58:45 AM
Giá : 25.514.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-56 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiên thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 64 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:56:33 AM
Giá : 26.839.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-64 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 16 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:49:20 AM
Giá : 10.543.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-16 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 24 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:48:00 AM
Giá : 12.991.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-24 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 máy nhánh analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 32 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:46:28 AM
Giá : 14.316.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-32 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 máy nhánh analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 40 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:44:32 AM
Giá : 24.189.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-40 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiên thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 48 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:43:16 AM
Giá : 25.514.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-48 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiên thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 56 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:41:51 AM
Giá : 27.962.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-56 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiên thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiên thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 64 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:40:33 AM
Giá : 29.287.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-64 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiên thị số - 02 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 18 trung kế 2 thuê bao số 32 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:39:24 AM
Giá : 24.189.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-18-2-32 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 18 trung kế 2 thuê bao số 40 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:38:14 AM
Giá : 26.637.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-18-2-40 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 18 trung kế 2 thuê bao số 48 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:37:04 AM
Giá : 27.962.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-18-2-48 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 18 trung kế 2 thuê bao số 56 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:35:39 AM
Giá : 30.410.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-18-2-56 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 18 trung kế 2 thuê bao số 64 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:34:00 AM
Giá : 31.735.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-18-2-64 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 02 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 24 trung kế 2 thuê bao số 40 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 12:32:42 AM
Giá : 29.085.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-24-2-40 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 03 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiển thị số

1 2  Trang sau
 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn