Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài KX-NS1000

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-4-30
Đăng ngày 27-05-2014 07:17:31 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-4-30 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-S (KX-NS0110), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế BRI4 (KX-NS0280) - Key kích hoạt để sử dụng 30 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 + KX-NSM710

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-4-80
Đăng ngày 27-05-2014 07:16:06 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-4-80 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-S (KX-NS0110), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế BRI4 (KX-NS0280) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 80 điện thoại IP (KX-NSM005) - Key kích hoạt để sử dụng 80 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 4

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-130
Đăng ngày 27-05-2014 06:52:04 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-130 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-S (KX-NS0110), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 130 điện thoại IP (KX-NSM010) - Key kích hoạt để sử dụng 130 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 6 + KX-NSM710

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-180
Đăng ngày 27-05-2014 06:49:47 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-180 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-M (KX-NS0111), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 180 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM010 + KX-NSM005 - Key kích hoạt để sử dụng 180 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 9

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-230
Đăng ngày 27-05-2014 06:47:26 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-230 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-M (KX-NS0111), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 230 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM010 x 2 - Key kích hoạt để sử dụng 230 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 11 + KX-NSM710

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-330
Đăng ngày 27-05-2014 06:45:42 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-330 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-L (KX-NS0112), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 330 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM030 - Key kích hoạt để sử dụng 330 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 16 + KX-NSM710

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-60-430
Đăng ngày 27-05-2014 06:42:27 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-60-430 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-L (KX-NS0112), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - 1 Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - 1 PRI30 Adapter (KX-NS8290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 430 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM030 + KX-NSM010 - Key kích hoạt để sử dụng 430 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 21 + KX-NSM710

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-60-560
Đăng ngày 27-05-2014 06:40:43 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-60-560 bao gồm: - Khung chính NS1000 - 1 Card DSP-L + 1 card DSP-S, mỗi card tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP (x2 = 60) + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT (x2 = 16) - 1 Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - 1 PRI30 Adapter (KX-NS8290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 560 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM030 + KX-NSM010 x 2 - Key kích hoạt để sử dụng 560 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 23

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-90-640
Đăng ngày 27-05-2014 06:31:32 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-90-640 bao gồm: - Khung chính NS1000 - 1 Card DSP-L + 1 card DSP-M, mỗi card tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP (x2 = 60) + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT (x2 = 16) - 1 Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - 2 PRI30 Adapter (KX-NS8290 x 2) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 640 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM030 x 2 - Key kích hoạt để sử dụng 640 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 32

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-120-1000
Đăng ngày 27-05-2014 06:18:32 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-120-1000 bao gồm: - Khung NS1000 với vai trò tổng đài chính - Khung NS1000 với vai trò tổng đài phụ - 2 Key kích hoạt tính năng mạng One-look giữa các tổng đài NS1000 (KX-NSN001 x 2) - 1 card DSP-L + 2 card DSP-M, mỗi card tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP (x3 = 90) + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT (x3 = 24) - 1 Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - 3 PRI30 Adapter (KX-NS8290 x 3) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 640 điện thoại IP trên tổng đài chính, gồm: + KX-NSM030 x 2 - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 360 điện thoại IP trên tổng đài phụ, gồm: + KX-NSM030 + KX-NSM005 - Key kích hoạt để sử dụng 1000 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 50

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn