CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài KX-NS1000

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-4-30
Đăng ngày 27-05-2014 01:17:31 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-4-30 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-S (KX-NS0110), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế BRI4 (KX-NS0280) - Key kích hoạt để sử dụng 30 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 + KX-NSM710

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-4-80
Đăng ngày 27-05-2014 01:16:06 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-4-80 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-S (KX-NS0110), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế BRI4 (KX-NS0280) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 80 điện thoại IP (KX-NSM005) - Key kích hoạt để sử dụng 80 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 4

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-130
Đăng ngày 27-05-2014 12:52:04 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-130 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-S (KX-NS0110), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 130 điện thoại IP (KX-NSM010) - Key kích hoạt để sử dụng 130 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 6 + KX-NSM710

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-180
Đăng ngày 27-05-2014 12:49:47 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-180 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-M (KX-NS0111), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 180 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM010 + KX-NSM005 - Key kích hoạt để sử dụng 180 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 9

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-230
Đăng ngày 27-05-2014 12:47:26 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-230 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-M (KX-NS0111), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 230 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM010 x 2 - Key kích hoạt để sử dụng 230 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 11 + KX-NSM710

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-330
Đăng ngày 27-05-2014 12:45:42 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-30-330 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-L (KX-NS0112), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 330 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM030 - Key kích hoạt để sử dụng 330 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 16 + KX-NSM710

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-60-430
Đăng ngày 27-05-2014 12:42:27 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-60-430 bao gồm: - Khung chính NS1000 - Card DSP-L (KX-NS0112), tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT - 1 Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - 1 PRI30 Adapter (KX-NS8290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 430 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM030 + KX-NSM010 - Key kích hoạt để sử dụng 430 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 21 + KX-NSM710

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-60-560
Đăng ngày 27-05-2014 12:40:43 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-60-560 bao gồm: - Khung chính NS1000 - 1 Card DSP-L + 1 card DSP-S, mỗi card tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP (x2 = 60) + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT (x2 = 16) - 1 Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - 1 PRI30 Adapter (KX-NS8290) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 560 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM030 + KX-NSM010 x 2 - Key kích hoạt để sử dụng 560 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 23

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-90-640
Đăng ngày 27-05-2014 12:31:32 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-90-640 bao gồm: - Khung chính NS1000 - 1 Card DSP-L + 1 card DSP-M, mỗi card tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP (x2 = 60) + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT (x2 = 16) - 1 Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - 2 PRI30 Adapter (KX-NS8290 x 2) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 640 điện thoại IP, gồm: + KX-NSM030 x 2 - Key kích hoạt để sử dụng 640 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 32

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-120-1000
Đăng ngày 27-05-2014 12:18:32 AM
Giá: Liên hệ
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-NS1000-120-1000 bao gồm: - Khung NS1000 với vai trò tổng đài chính - Khung NS1000 với vai trò tổng đài phụ - 2 Key kích hoạt tính năng mạng One-look giữa các tổng đài NS1000 (KX-NSN001 x 2) - 1 card DSP-L + 2 card DSP-M, mỗi card tích hợp sẵn: + key kích hoạt mở rộng dung lượng 30 điện thoại IP (x3 = 90) + key kích hoạt sử dụng 8 điện thoại IP-PT (x3 = 24) - 1 Card trung kế PRI30 (KX-NS0290) - 3 PRI30 Adapter (KX-NS8290 x 3) - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 640 điện thoại IP trên tổng đài chính, gồm: + KX-NSM030 x 2 - Key kích hoạt mở rộng dung lượng lên 360 điện thoại IP trên tổng đài phụ, gồm: + KX-NSM030 + KX-NSM005 - Key kích hoạt để sử dụng 1000 điện thoại SIP, gồm: + KX-NSM720 x 50

 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn