Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài KX-HTS824

Tổng đài điện thoại KX-HTS824-4-8
Đăng ngày 01-11-2016 03:44:59 AM
Giá : 4.100.000 VND
- 01 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa - Mở rộng tối đa 16 thuê bao IP không cần DSP, License

Tổng đài điện thoại KX-HTS824-4-16
Đăng ngày 01-11-2016 03:43:27 AM
Giá : 6.600.000 VND
- 01 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa - 01 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số - Mở rộng tối đa 8 thuê bao IP không cần DSP, License

Tổng đài điện thoại KX-HTS824-4-24
Đăng ngày 01-11-2016 03:41:46 AM
Giá : 9.100.000 VND
- 01 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa - 02 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số

Tổng đài điện thoại KX-HTS824-8-16
Đăng ngày 01-11-2016 03:39:18 AM
Giá : 8.350.000 VND
- 01 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa - 01 Card KX-HTS82480 (LCOT4) mở rộng 4 cổng trung kế Analog có hiển thị số - 01 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số - Mở rộng tối đa 8 thuê bao IP không cần DSP, License

Tổng đài điện thoại KX-HTS824-8-24
Đăng ngày 01-11-2016 03:32:21 AM
Giá : 10.100.000 VND
- 01 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa - 01 Card KX-HTS82480 (LCOT4) mở rộng 4 cổng trung kế Analog có hiển thị số - 02 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn