CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài KX-HTS824

Tổng đài điện thoại KX-HTS824-4-8
Đăng ngày 01-11-2016 03:44:59 AM
Giá : 4.100.000 VND
- 01 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa - Mở rộng tối đa 16 thuê bao IP không cần DSP, License

Tổng đài điện thoại KX-HTS824-4-16
Đăng ngày 01-11-2016 03:43:27 AM
Giá : 6.600.000 VND
- 01 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa - 01 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số - Mở rộng tối đa 8 thuê bao IP không cần DSP, License

Tổng đài điện thoại KX-HTS824-4-24
Đăng ngày 01-11-2016 03:41:46 AM
Giá : 9.100.000 VND
- 01 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa - 02 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số

Tổng đài điện thoại KX-HTS824-8-16
Đăng ngày 01-11-2016 03:39:18 AM
Giá : 8.350.000 VND
- 01 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa - 01 Card KX-HTS82480 (LCOT4) mở rộng 4 cổng trung kế Analog có hiển thị số - 01 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số - Mở rộng tối đa 8 thuê bao IP không cần DSP, License

Tổng đài điện thoại KX-HTS824-8-24
Đăng ngày 01-11-2016 03:32:21 AM
Giá : 10.100.000 VND
- 01 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa - 01 Card KX-HTS82480 (LCOT4) mở rộng 4 cổng trung kế Analog có hiển thị số - 02 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số

 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn