CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài Aria Soho

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 3 trung kế 8 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:44:57 AM
Giá : 4.024.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 3 trung kế 8 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số.

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 3 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:43:35 AM
Giá : 6.729.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 3 trung kế 16 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 Card AR-SLIB8 mở rộng 08 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 6 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:40:04 AM
Giá : 7.197.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 6 trung kế 16 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 Card AR-CHB308 mở rộng 03 trung kế 08 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 6 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:39:47 AM
Giá : 9.264.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 6 trung kế 24 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 9 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:38:19 AM
Giá : 15.654.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 9 trung kế 32 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 KhungcawsmAR-EKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 trung kế 08 thuê bao - 01 card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 9 trung kế 40 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:36:45 AM
Giá : 18.359.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 9 trung kế 40 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 Khung phụ AR-EKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 trung kế 08 thuê bao - 01 Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh - 01 Card AR-SLIB8 Mở rộng 08 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 12 trung kế 40 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:35:12 AM
Giá : 18.827.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 12 trung kế 40 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 Khung phụ AR-EKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 trung kế 08 thuê bao - 01 Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh - 01 Card AR-CHB308 Mở rộng 03 trung kế 08 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 12 trung kế 48 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:33:20 AM
Giá : 20.894.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 12 trung kế 48 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 Khung phụ AR-EKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 trung kế 08 thuê bao - 02 Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh

 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn