Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Aria Soho

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 3 trung kế 8 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:44:57 AM
Giá : 4.024.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 3 trung kế 8 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số.

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 3 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:43:35 AM
Giá : 6.729.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 3 trung kế 16 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 Card AR-SLIB8 mở rộng 08 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 6 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:40:04 AM
Giá : 7.197.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 6 trung kế 16 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 Card AR-CHB308 mở rộng 03 trung kế 08 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 6 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:39:47 AM
Giá : 9.264.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 6 trung kế 24 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 9 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:38:19 AM
Giá : 15.654.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 9 trung kế 32 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 KhungcawsmAR-EKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 trung kế 08 thuê bao - 01 card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 9 trung kế 40 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:36:45 AM
Giá : 18.359.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 9 trung kế 40 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 Khung phụ AR-EKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 trung kế 08 thuê bao - 01 Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh - 01 Card AR-SLIB8 Mở rộng 08 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 12 trung kế 40 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:35:12 AM
Giá : 18.827.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 12 trung kế 40 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 Khung phụ AR-EKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 trung kế 08 thuê bao - 01 Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh - 01 Card AR-CHB308 Mở rộng 03 trung kế 08 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 12 trung kế 48 thuê bao
Đăng ngày 15-06-2014 06:33:20 AM
Giá : 20.894.000 VND
Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 12 trung kế 48 thuê bao: - 01 Khung chính AR-BKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. - 01 Khung phụ AR-EKSU 01 khe cắm, tích hợp sẵn 03 trung kế 08 thuê bao - 02 Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn