Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Adsun GX Series

GX-832PC-4-16 - Tổng đài Adsun cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 11:00:03 AM
Giá : 4.537.500 VND
Tổng đài Adsun GX-832PC-4-16 cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao

GX-832PC-4-24 - Tổng đài Adsun cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 10:56:22 AM
Giá : 6.625.000 VND
Tổng đài Adsun GX-832PC-4-24 cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao

GX-832PC-4-32 - Tổng đài Adsun cấu hình 4 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 10:48:38 AM
Giá : 8.712.500 VND
Tổng đài Adsun GX-832PC-4-32 cấu hình 4 trung kế 32 thuê bao

GX-832PC-8-16 - Tổng đài Adsun cấu hình 8 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 10:47:24 AM
Giá : 6.400.000 VND
Tổng đài Adsun GX-832PC-8-16 cấu hình 8 trung kế 16 thuê bao

GX-832PC-8-24 - Tổng đài Adsun cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 10:46:16 AM
Giá : 8.478.500 VND
Tổng đài Adsun GX-832PC-8-24 cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao

GX-832PC-8-32 - Tổng đài Adsun cấu hình 8 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 10:45:17 AM
Giá : 10.575.000 VND
Tổng đài Adsun GX-832PC-8-32 cấu hình 8 trung kế 32 thuê bao

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn