Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Adsun FX Series

FX-106 - Tổng đài Adsun cấu hình 1 trung kế 6 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 05:30:48 AM
Giá : 1.150.000 VND
Tổng đài Adsun FX-106 cấu hình 1 trung kế 6 thuê bao

FX-208PC - Tổng đài Adsun cấu hình 2 trung kế 8 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 05:29:48 AM
Giá : 1.737.500 VND
Tổng đài Adsun FX-208PC cấu hình 2 trung kế 8 thuê bao

FX-312PC - Tổng đài Adsun cấu hình 3 trung kế 12 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 05:28:47 AM
Giá : 3.025.000 VND
Tổng đài Adsun FX-312PC cấu hình 3 trung kế 12 thuê bao

FX-432PC-4-16 - Tổng đài Adsun cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 05:27:58 AM
Giá : 3.450.000 VND
Tổng đài Adsun FX-432PC-4-16 cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao

FX-432PC-4-24 - Tổng đài Adsun cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 05:26:50 AM
Giá : 5.175.000 VND
Tổng đài Adsun FX-432PC-4-24 cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao

FX-432PC-4-32 - Tổng đài Adsun cấu hình 4 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 05:25:50 AM
Giá : 6.900.000 VND
Tổng đài Adsun FX-432PC-4-32 cấu hình 4 trung kế 32 thuê bao

FX-864PC-8-32 - Tổng đài Adsun cấu hình 8 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 05:24:55 AM
Giá : 7.195.000 VND
Tổng đài Adsun FX-864PC-8-32 cấu hình 8 trung kế 32 thuê bao

FX-864PC-8-40 - Tổng đài Adsun cấu hình 8 trung kế 40 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 05:23:45 AM
Giá : 10.264.000 VND
Tổng đài Adsun FX-864PC-8-40 cấu hình 8 trung kế 40 thuê bao

FX-864PC-8-48 - Tổng đài Adsun cấu hình 8 trung kế 48 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 05:22:40 AM
Giá : 11.960.000 VND
Tổng đài Adsun FX-864PC-8-48 cấu hình 8 trung kế 48 thuê bao

FX-864PC-8-56 - Tổng đài Adsun cấu hình 8 trung kế 56 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 05:02:23 AM
Giá : 14.731.000 VND
Tổng đài Adsun FX-864PC-8-56 cấu hình 8 trung kế 56 thuê bao

FX-864PC-8-64 - Tổng đài Adsun cấu hình 8 trung kế 64 thuê bao
Đăng ngày 06-06-2014 05:01:08 AM
Giá : 16.422.000 VND
Tổng đài Adsun FX-864PC-8-64 cấu hình 8 trung kế 64 thuê bao

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn