Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Nguồn lưu điện

Nguồn lưu điện Elecson KXTA616 (12Vdc10A,+24Vdc2A) không bao gồm ắc quy
Đăng ngày 09-06-2014 05:34:24 AM
Giá : 1.050.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson KXTA616 (12Vdc10A,+24Vdc2A) không bao gồm ác quy

Nguồn lưu điện Elecson KXTDA200 (12Vdc15A,+36Vdc3A) không bao gồm ắc quy
Đăng ngày 09-06-2014 05:33:06 AM
Giá : 1.570.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson KXTDA200 (12Vdc15A,+36Vdc3A) không bao gồm ác quy

Nguồn lưu điện Elecson KXTDA600 (12Vdc15A,+36Vdc4A) không bao gồm ắc quy
Đăng ngày 09-06-2014 05:31:53 AM
Giá : 1.680.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson KXTDA600 (12Vdc15A,+36Vdc4A) không bao gồm ác quy

Nguồn lưu điện Elecson KXTD1232 (12Vdc10A,+/-12Vdc2A) không bao gồm ắc quy
Đăng ngày 09-06-2014 05:30:42 AM
Giá : 890.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson KXTD1232 (12Vdc10A,+/-12Vdc2A) không bao gồm ác quy

Nguồn lưu điện Elecson KXTD500 (12Vdc15A,+/-12Vdc4A) không bao gồm ắc quy (hết hàng)
Đăng ngày 09-06-2014 05:29:21 AM
Giá: Liên hệ
Nguồn lưu điện Elecson KXTD500 (12Vdc15A,+/-12Vdc4A) không bao gồm accu

Nguồn lưu điện Elecson 1150 (12Vdc, 30A) không bao gồm ắc quy (hết hàng)
Đăng ngày 09-06-2014 05:25:30 AM
Giá: Liên hệ
Nguồn lưu điện Elecson 1150 (12Vdc, 30A) không bao gồm accu

Nguồn lưu điện Elecson UPS AC 600VA (220VAC 600VA) không bao gồm ắc quy
Đăng ngày 09-06-2014 05:24:20 AM
Giá : 1.985.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson UPS AC 600VA (220VAC 600VA) không bao gồm accu

Nguồn lưu điện Elecson UPS AC 1500VA (220VAC 1500VA) không bao gồm ắc quy
Đăng ngày 09-06-2014 05:23:03 AM
Giá : 4.800.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson UPS AC 1500VA (220VAC 1500VA) không bao gồm ắc quy

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn