Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Linh kiện tổng đài Siemens

Card TMEW2 (S30810-Q2292-X100) mở rộng 4 trung kế E&M cho tổng đài Hipath 3800
Đăng ngày 14-12-2015 03:58:52 AM
Giá: Liên hệ
Card TMEW2 (S30810-Q2292-X100) mở rộng 4 trung kế E&M cho tổng đài Hipath 3800

Card SLMO8 (S30810-Q2168-X100) mở rộng 8 thuê bao Digital cho tổng đài Hipath dòng 3800
Đăng ngày 13-12-2015 04:41:09 AM
Giá: Liên hệ
Card SLMO8 mở rộng 8 thuê bao Digital cho tổng đài Hipath dòng 3800

Card SLMO2 mở rộng 24 thuê bao Digital cho tổng đài Hipath dòng 3800
Đăng ngày 13-12-2015 04:07:48 AM
Giá: Liên hệ
Card SLMO2 mở rộng 24 thuê bao Digital cho tổng đài Hipath dòng 3800

Card STLS4 mở rộng 4 trung kế số BRI cho tổng đài Hipath dòng 3350/3550
Đăng ngày 11-12-2015 02:04:24 PM
Giá: Liên hệ
Card STLS4 mở rộng 4 trung kế số BRI cho tổng đài Hipath dòng 3350/3550

Card SLMA24 (S30810-Q2191-C300) mở rộng 24 thuê bao tương tự cho tổng đài Hipath 3800
Đăng ngày 11-12-2015 01:47:11 PM
Giá: Liên hệ
Card SLMA24 mở rộng 24 thuê bao tương tự cho tổng đài Hipath 3800

Cáp kết nối khung tống đài Siemens Hipath 1120 và card EB2/04
Đăng ngày 15-06-2014 11:37:17 AM
Giá : 415.000 VND
Cáp kết nối khung tống đài Siemens Hipath 1120 và card EB2/04

Card EB2/04 mở rộng 2 trung kế 4 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1120
Đăng ngày 15-06-2014 11:33:21 AM
Giá : 1.000.000 VND
Card EB2/04 mở rộng 2 trung kế 4 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1120

Card EB2/10 mở rộng 02 trung kế 10 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Đăng ngày 15-06-2014 11:31:06 AM
Giá : 1.200.000 VND
Card EB2/10 mở rộng 02 trung kế 10 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB2/06 mở rộng 02 trung kế 06 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Đăng ngày 15-06-2014 11:29:44 AM
Giá : 800.000 VND
Card EB2/06 mở rộng 02 trung kế 06 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB0/10 mở rộng 10 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Đăng ngày 15-06-2014 11:27:31 AM
Giá : 1.000.000 VND
Card EB0/10 mở rộng 10 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Đăng ngày 15-06-2014 11:26:08 AM
Giá : 1.200.000 VND
Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB4/00 mở rộng 04 trung kế cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Đăng ngày 15-06-2014 11:24:44 AM
Giá : 1.850.000 VND
Card EB4/00 mở rộng 04 trung kế cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB8/00 mở rộng 08 trung kế cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Đăng ngày 15-06-2014 11:22:44 AM
Giá : 2.750.000 VND
Card EB8/00 mở rộng 08 trung kế cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Nguồn tổng đài Siemens Hipath 3550
Đăng ngày 15-06-2014 10:59:06 AM
Giá: Liên hệ
Nguồn tổng đài Siemens Hipath 3550

Module Siemens CMS cho tổng đài Siemens Hipath dòng 3000
Đăng ngày 15-06-2014 10:53:52 AM
Giá: Liên hệ
Module Siemens CMS cho tổng đài Siemens Hipath dòng 3000

Module Siemens Voicemail EMV cho tổng đài Siemens Hipath dòng 3000
Đăng ngày 15-06-2014 10:51:44 AM
Giá: Liên hệ
Module Siemens Voicemail EMV cho tổng đài Siemens Hipath dòng 3000

Card TLA8 mở rộng 8 trung kế Analog cho tổng đài Hipath dòng 3350/3550
Đăng ngày 15-06-2014 10:48:38 AM
Giá: Liên hệ
Card TLA8 mở rộng 8 trung kế Analog cho tổng đài Hipath dòng 3350/3550

Card 16SLA mở rộng 16 thuê bao Analog cho tổng đài Hipath dòng 3350/3550
Đăng ngày 15-06-2014 10:44:29 AM
Giá: Liên hệ
Card 16SLA mở rộng 16 thuê bao Analog cho tổng đài Hipath dòng 3350/3550

Card UPoE mở rộng 8 thuê bao số cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100
Đăng ngày 15-06-2014 10:40:52 AM
Giá : 4.588.500 VND
Card UPoE mở rộng 8 thuê bao số cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100

Khung phụ mở rộng cho tổng đài Siemens Hipath 1190
Đăng ngày 15-06-2014 10:37:47 AM
Giá : 11.200.000 VND
Khung Expansion Kit mở rộng cho tổng đài 1190 gắn tối đa 32 trung kế, 140 thuê bao

1 2  Trang sau
 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn