Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Linh kiện tổng đài Aria Soho

Khung AR-BKSU - khung chính tổng đài LG-Ericsson Aria Soho
Đăng ngày 15-06-2014 06:22:39 AM
Giá : 4.024.000 VND
Khung AR-BKSU - khung chính tổng đài LG-Ericsson Aria Soho

Khung AR-EKSU mở rộng tổng đài LG-Ericsson Aria Soho
Đăng ngày 15-06-2014 06:20:54 AM
Giá : 6.390.000 VND
Khung AR-EKSU mở rộng tổng đài LG-Ericsson Aria Soho

Card AR-SLIB8 mở rộng 8 thuê bao cho tổng đài Aria Soho
Đăng ngày 15-06-2014 06:19:13 AM
Giá : 2.705.000 VND
Card AR-SLIB8 mở rộng 8 thuê bao cho tổng đài Aria Soho

Card AR-CHB308 mở rộng 3 trung kế 8 thuê bao cho tổng đài Aria Soho
Đăng ngày 15-06-2014 06:17:25 AM
Giá : 3.173.000 VND
Card AR-CHB308 mở rộng 3 trung kế 8 thuê bao cho tổng đài Aria Soho

Card AR-CSB316 mở rộng 3 trung kế 16 thuê bao cho tổng đài Aria Soho
Đăng ngày 15-06-2014 06:07:17 AM
Giá : 5.240.000 VND
Card AR-CSB316 mở rộng 3 trung kế 16 thuê bao cho tổng đài Aria Soho

Card AR-AAFU trả lời tự động DISA 4 kênh cho tổng đài Aria Soho
Đăng ngày 15-06-2014 06:05:49 AM
Giá : 695.000 VND
Card AR-AAFU trả lời tự động DISA 4 kênh cho tổng đài Aria Soho

Card AR-LANU giao tiếp mạng LAN cho tổng đài Aria Soho
Đăng ngày 15-06-2014 06:04:23 AM
Giá : 838.500 VND
Card AR-LANU giao tiếp mạng LAN cho tổng đài Aria Soho

Card AR-MODU giao tiếp mạng modem cho tổng đài Aria Soho
Đăng ngày 15-06-2014 06:02:57 AM
Giá : 838.500 VND
Card AR-MODU giao tiếp mạng modem cho tổng đài Aria Soho

Card AR-CMU50PR nhận xung tính cước 3 kênh cho tổng đài Aria Soho
Đăng ngày 15-06-2014 06:00:11 AM
Giá : 860.000 VND
Card AR-CMU50PR nhận xung tính cước 3 kênh cho tổng đài Aria Soho

Card AR-VMIU Voice Mail 4 kênh cho tổng đài Aria Soho
Đăng ngày 15-06-2014 05:58:29 AM
Giá : 4.966.500 VND
Card AR-VMIU Voice Mail 4 kênh cho tổng đài Aria Soho

Card Door Phone Interface AR-DPU2 cho tổng đài Aria Soho
Đăng ngày 15-06-2014 05:56:59 AM
Giá : 586.090 VND
Card Door Phone Interface AR-DPU2 cho tổng đài Aria Soho

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn