Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Linh kiện tổng đài Adsun

Card Disa dùng cho tổng đài Adsun dòng FX
Đăng ngày 06-06-2014 10:44:15 AM
Giá : 330.000 VND
Card Disa dùng cho tổng đài Adsun dòng FX

Bàn giám DSS dùng cho tổng đài Adsun dòng GX832PC
Đăng ngày 06-06-2014 10:43:19 AM
Giá : 1.150.000 VND
Bàn giám DSS dùng cho tổng đài Adsun dòng GX832PC

Card xuất cước dùng cho tổng đài FX-208PC
Đăng ngày 06-06-2014 10:42:14 AM
Giá : 300.000 VND
Card xuất cước dùng cho tổng đài FX-208PC

Hộp hiển thị số nội bộ dùng cho tổng đài Adsun FX Series
Đăng ngày 06-06-2014 10:39:33 AM
Giá : 385.000 VND
Hộp hiển thị số nội bộ dùng cho tổng đài Adsun FX Series

Hộp hiển thị số 4 đường trung kế dùng cho tổng đài FX series
Đăng ngày 06-06-2014 10:38:40 AM
Giá : 900.000 VND
Hộp hiển thị số 4 đường trung kế dùng cho tổng đài FX series

Hộp hiển thị số 8 đường trung kế dùng cho tổng đài FX series
Đăng ngày 05-06-2014 04:38:59 AM
Giá : 1.160.000 VND
Hộp hiển thị số 8 đường trung kế dùng cho tổng đài FX series

Hộp hiển thị số 4 đường trung kế dùng cho tổng đài GX series
Đăng ngày 04-06-2014 09:39:08 AM
Giá : 500.000 VND
Hộp hiển thị số 4 đường trung kế dùng cho tổng đài GX series

Card nâng cấp 4 trung kế dùng cho Tổng đài GX-832PC
Đăng ngày 04-06-2014 09:37:32 AM
Giá : 1.860.000 VND
Card nâng cấp 4 trung kế dùng cho Tổng đài GX-832PC

Card nâng cấp 8 máy nhánh dùng cho Tổng đài GX-832PC
Đăng ngày 04-06-2014 09:36:29 AM
Giá : 2.085.000 VND
Card nâng cấp 8 máy nhánh dùng cho Tổng đài GX-832PC

Card nâng cấp 8 máy nhánh dùng cho Tổng đài FX-432PC
Đăng ngày 04-06-2014 09:35:07 AM
Giá : 1.730.000 VND
Card nâng cấp 8 máy nhánh dùng cho Tổng đài FX-432PC

Card hiển thị số 4 đường trung kế dùng cho tổng đài GX series
Đăng ngày 04-06-2014 09:33:58 AM
Giá : 880.000 VND
Card hiển thị số 4 đường trung kế dùng cho tổng đài GX series

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn