Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Linh kiện cho KX-TDA/TDE

Card KX-TDA0180 - Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài Panasonic KX-TDA/TDE100/200
Đăng ngày 15-06-2014 09:55:04 AM
Giá : 3.050.000 VND
Card KX-TDA0180 - Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài Panasonic KX-TDA/TDE100/200

Card KX-TDA0190 - Card giao diện lựa chọn dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA/TDE
Đăng ngày 15-06-2014 09:50:25 AM
Giá : 3.050.000 VND
Card KX-TDA0190 - Card giao diện lựa chọn (giao diện DISA) dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA/TDE

Card KX-TDA1176 - Card mở rộng 16 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Đăng ngày 01-06-2014 05:57:37 AM
Giá : 5.430.000 VND
Card KX-TDA1176 mở rộng 16 máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Card KX-TDA1178 - Card mở rộng 24 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Đăng ngày 01-06-2014 05:15:51 AM
Giá : 6.900.000 VND
Card KX-TDA1178 mở rộng 24 máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Card KX-TDA1186 - Card con mở rộng 8 trung kế cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Đăng ngày 01-06-2014 05:09:31 AM
Giá : 4.750.000 VND
Card KX-TDA1186 - Card con mở rộng 8 trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Card KX-TDA1180 - Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài Panasonix KX-TDA100D
Đăng ngày 01-06-2014 05:06:49 AM
Giá : 3.911.593 VND
Card KX-TDA1180 mở rộng 8 trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Card KX-TDA0172 - Card 16 thuê bao digital dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200
Đăng ngày 01-06-2014 04:53:17 AM
Giá : 4.800.000 VND
Card KX-TDA0172 - Card 16 thuê bao digital dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA0100/200

Card KX-TDA0177 - Card 16 thuê bao thường có CID dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA0/200
Đăng ngày 01-06-2014 04:50:36 AM
Giá : 6.350.000 VND
Card KX-TDA0177 - Card 16 thuê bao thường có CID dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA 100/200

Card KX-TDA0174 - Card 16 thuê bao thường dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200
Đăng ngày 01-06-2014 04:48:14 AM
Giá : 3.200.000 VND
Card KX-TDA0174 - Card 16 thuê bao thường dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA 100/200

Card KX-TDA0173 - Card 8 thuê bao thường dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200
Đăng ngày 01-06-2014 04:43:18 AM
Giá : 2.950.000 VND
Card KX-TDA0173 - Card 8 thuê bao thường dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA 100/200

Card KX-TDA0170 - Card 8 thuê bao hỗn hợp dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200/600
Đăng ngày 01-06-2014 04:37:07 AM
Giá : 3.850.000 VND
Card KX-TDA0170 - Card 8 thuê bao hỗn hợp dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA 100/200/600

Card KX-TDA0410XJ - Card mạng CTI-Link dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE
Đăng ngày 01-06-2014 04:31:13 AM
Giá : 11.250.000 VND
Card KX-TDA0410XJ - Card mạng CTI-Link dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE

Card KX-TDA0196XJ - Card quản lý và lập trinh từ xa dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE
Đăng ngày 01-06-2014 04:24:22 AM
Giá : 3.510.000 VND
Card KX-TDA0196XJ - Card quản lý và lập trinh từ xa dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE

Card KX-TDA0470 - Card thuê bao IP 16 kênh dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE
Đăng ngày 01-06-2014 04:19:24 AM
Giá : 49.300.000 VND
Card KX-TDA0470 - Card thuê bao IP 16 kênh dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE

Card KX-TDA0188 - Card Trung Kế E1 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200/600
Đăng ngày 01-06-2014 04:07:30 AM
Giá : 21.400.000 VND
Card KX-TDA0188 - Card Trung Kế E1 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200/600

Card KX-TDA0184 - Card 8 cổng Trung kế E&M
Đăng ngày 01-06-2014 04:06:03 AM
Giá : 16.400.000 VND
Card KX-TDA0184 - Card 8 cổng Trung kế E&M

Card KX-TDA0194 - Card 4 kênh Disa + 4 kênh Voice mail dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA/TDE
Đăng ngày 01-06-2014 03:53:28 AM
Giá : 8.850.000 VND
Card KX-TDA0194 - Card 4 kênh Disa + 4 kênh Voice mail dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA/TDE - Số bản tin : 2x 250 (thời gian ghi âm 20/60/120 phút) - Chế độ hoạt động : SVM: 500 bản tin. MSG (DISA): 64 OGM. SVM + MSG(DISA): 2 x186 bản tin + 64 OGM

Card KX-TDA0192 - Card 2 kênh Disa + 2 kênh Voice mail dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA/TDE
Đăng ngày 01-06-2014 03:47:29 AM
Giá : 4.330.000 VND
Card KX-TDA0192 - Card 2 kênh Disa + 2 kênh Voice mail dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA/TDE - Số bản tin : 250 (thời gian ghi âm 20/60/120 phút) - Chế độ hoạt động : SVM: 250 bản tin MSG (DISA): 64 OGM SVM + MSG(DISA): 186 bản tin + 64 OGM

Card KX-TDA0193 - Card hiện số trung kế CID 8 cổng dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA/TDE
Đăng ngày 31-05-2014 10:10:06 AM
Giá : 4.100.000 VND
Card hiện số trung kế 8 cổng (Caller ID), cắm trên Card trung kế tương tự và thực hiện chức năng hiển thị số gọi đến trên đường trung kế tương tự đó.

Card KX-TDA0191 - Card Disa 4 kênh dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE
Đăng ngày 27-05-2014 03:40:26 PM
Giá : 6.100.000 VND
Card KX-TDA0191 - Card Disa 4 kênh dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE - Kí hiệu: MSG4 - Số kênh truy cập 4 kênh - Tổng thời gian ghi âm 8 - 15 phút - Tổng số lời chào 64 - Số cấp tối đa 64

1 2  Trang sau
 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn