Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Bàn lập trình Siemens

Điện thoại lập trình Profiset 3030 dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100
Đăng ngày 15-06-2014 10:26:51 AM
Giá : 1.800.000 VND
Điện thoại lập trình Profiset 3030 dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100

Bàn giám sát 16 phím Siemens DSS key mở rộng cho bàn điện thoại số Optipoint 500 Standard và Advance
Đăng ngày 15-06-2014 10:22:16 AM
Giá : 1.339.227 VND
Bàn giám sát 16 phím Siemens DSS key mở rộng cho bàn điện thoại số Optipoint 500 Standard và Advance

Bàn giám sát 90 phím Siemens DSS key mở rộng cho điện thoại kỹ thuật số Optipoint 500 Standard và Advance
Đăng ngày 15-06-2014 10:20:34 AM
Giá : 12.755.591 VND
Bàn giám sát 90 phím Siemens DSS key mở rộng cho điện thoại kỹ thuật số Optipoint 500 Standard và Advance

Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Standard dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100
Đăng ngày 15-06-2014 10:15:28 AM
Giá : 4.102.000 VND
Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Standard dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100

Điện thoại lập trình 24 phím chức năng Optipoint 500 Advance dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100
Đăng ngày 15-06-2014 10:14:04 AM
Giá : 5.600.000 VND
Điện thoại lập trình 24 phím chức năng Optipoint 500 Advance dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100

Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Economy dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100
Đăng ngày 15-06-2014 10:11:26 AM
Giá : 4.500.000 VND
Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Economy dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn