CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Thiết bị ghi âm

Thiết bị ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 1 line - Kết nối máy tính qua cổng USB
Đăng ngày 15-08-2014 10:53:52 AM
Giá : 960.000 VND
Thiết bị ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 1 line - Kết nối máy tính qua cổng USB

Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Zibosoft 8 line - Kết nối máy tính qua khe PCI
Đăng ngày 10-06-2014 03:06:40 PM
Giá : 5.175.000 VND
Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Zibosoft 8 line - Kết nối máy tính qua khe PCI

Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Zibosoft 16 line - Kết nối máy tính qua cổng PCI
Đăng ngày 10-06-2014 03:05:21 PM
Giá : 14.352.000 VND
Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Zibosoft 16 line - Kết nối máy tính qua cổng PCI

Thiết bị ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 2 line - Kết nối máy tính qua cổng USB
Đăng ngày 10-06-2014 03:04:14 PM
Giá : 1.203.000 VND
Thiết bị ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 2 line - Kết nối máy tính qua cổng USB

Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 4 line - Kết nối máy tính qua khe PCI
Đăng ngày 10-06-2014 03:03:10 PM
Giá : 3.200.000 VND
Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 4 line - Kết nối máy tính qua khe PCI

Thiết bị ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 4 line - Kết nối máy tính qua cổng USB
Đăng ngày 10-06-2014 02:58:45 PM
Giá : 3.150.000 VND
Thiết bị ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 4 line - Kết nối máy tính qua cổng USB

Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 8 line - Kết nối máy tính qua khe PCI
Đăng ngày 10-06-2014 02:56:02 PM
Giá : 4.050.000 VND
Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 8 line - Kết nối máy tính qua khe PCI

Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 16 line - Kết nối máy tính qua khe PCI
Đăng ngày 10-06-2014 02:54:19 PM
Giá : 7.435.000 VND
Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 16 line - Kết nối máy tính qua khe PCI

Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 32 line - Kết nối máy tính qua khe PCI
Đăng ngày 10-06-2014 02:52:40 PM
Giá : 13.843.000 VND
Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 32 line - Kết nối máy tính qua khe PCI

Card ghi âm Tansonic ghi âm đường trung kế số điện thoại E1, T1, PRI, ISDN, 30B+D
Đăng ngày 10-06-2014 02:51:37 PM
Giá : 39.150.000 VND
Card ghi âm Tansonic ghi âm đường trung kế số điện thoại E1, T1, PRI, ISDN, 30B+D

Thiết bị ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 2 cổng có Voicemail thông báo ngoài giờ
Đăng ngày 10-06-2014 02:49:47 PM
Giá : 3.595.000 VND
Thiết bị ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 2 cổng có Voicemail thông báo ngoài giờ

Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 4 cổng có Voicemail thông báo ngoài giờ
Đăng ngày 10-06-2014 02:48:32 PM
Giá : 11.151.000 VND
Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 4 cổng có Voicemail thông báo ngoài giờ

Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 8 cổng có Voicemail thông báo ngoài giờ
Đăng ngày 10-06-2014 02:47:32 PM
Giá : 13.629.000 VND
Card ghi âm điện thoại kết nối máy tính Tansonic 8 cổng có Voicemail thông báo ngoài giờ

Máy ghi âm điện thoại Tansonic AR100 - Không kết nối máy tính
Đăng ngày 10-06-2014 02:46:31 PM
Giá : 4.266.000 VND
Máy ghi âm điện thoại Tansonic AR100 - Không kết nối máy tính

Máy ghi âm điện thoại Tansonic AR120 - Ghi âm và Trả lời Tự động, không kết nối với máy tính
Đăng ngày 10-06-2014 02:45:24 PM
Giá : 4.744.000 VND
Máy ghi âm điện thoại Tansonic AR120 - Ghi âm và Trả lời Tự động, không kết nối với máy tính

Máy ghi âm điện thoại 4 kênh Tansonic TX400 - Không kết nối máy tính
Đăng ngày 03-06-2014 02:22:30 PM
Giá : 13.580.000 VND
Máy ghi âm điện thoại 4 kênh Tansonic TX400 - Không kết nối máy tính

 

Thiết bị an ninh

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn