CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Lập trình tổng đài

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Adsun FX-864PC
Đăng ngày 12-06-2014 03:37:28 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Adsun FX-864PC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Adsun FX-856PC
Đăng ngày 12-06-2014 03:35:47 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Adsun FX-856PC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Adsun FX-848PC
Đăng ngày 12-06-2014 03:33:39 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Adsun FX-848PC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Adsun FX-840PC
Đăng ngày 12-06-2014 03:31:46 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Adsun FX-840PC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Adsun FX-832PC
Đăng ngày 12-06-2014 03:29:39 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Adsun FX-832PC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Adsun FX-432PC
Đăng ngày 12-06-2014 03:27:38 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Adsun FX-432PC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Adsun FX-424PC
Đăng ngày 12-06-2014 03:26:15 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Adsun FX-424PC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Adsun FX-416PC
Đăng ngày 12-06-2014 03:24:14 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Adsun FX-416PC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Adsun FX-312PC
Đăng ngày 12-06-2014 03:09:30 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Adsun FX-312PC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Adsun FX-208PC
Đăng ngày 12-06-2014 03:07:33 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Adsun FX-208PC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Shoho PABX-432A/AC
Đăng ngày 12-06-2014 03:05:39 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Shoho PABX-432A/AC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Shoho PABX-424A/AC
Đăng ngày 12-06-2014 03:03:41 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Shoho PABX-424A/AC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Shoho PABX-416A/AC
Đăng ngày 12-06-2014 03:02:01 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Shoho PABX-416A/AC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Shoho PABX-308A/AC
Đăng ngày 12-06-2014 02:59:37 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Shoho PABX-308A/AC, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Shoho PABX-208A
Đăng ngày 12-06-2014 02:57:14 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Shoho PABX-208A, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài LG Ericsson Aria Soho
Đăng ngày 12-06-2014 02:50:32 PM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài LG Ericson Aria Soho, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Siemens Hipath 1190
Đăng ngày 10-06-2014 09:25:49 AM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Siemens Hipath 1190, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Siemens Hipath 1150
Đăng ngày 10-06-2014 09:22:57 AM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Siemens Hipath 1150, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Siemens Hipath 1120
Đăng ngày 10-06-2014 09:20:30 AM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Siemens Hipath 1120, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

Dịch vụ cài đặt lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Đăng ngày 10-06-2014 09:16:18 AM
Giá: Liên hệ
Dịch vụ lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA 100D, cài đặt theo yêu cầu của khách hàng: ghi âm lời chào, cài đặt đổ chuông, cấm gọi ra ngoài, báo thức...

1 2  Trang sau
 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn