Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại kéo dài Motorola

Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C401
Đăng ngày 22-05-2014 11:32:55 AM
Giá : 581.818 VND
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C401

Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C402
Đăng ngày 22-05-2014 11:31:19 AM
Giá : 927.273 VND
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C402

Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C601
Đăng ngày 22-05-2014 11:30:15 AM
Giá : 609.091 VND
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C601

Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C602
Đăng ngày 22-05-2014 11:29:17 AM
Giá : 909.091 VND
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C602

Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO D1001
Đăng ngày 22-05-2014 11:28:21 AM
Giá : 727.273 VND
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO D1001

Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO D1002
Đăng ngày 22-05-2014 11:27:22 AM
Giá : 1.090.909 VND
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO D1002

Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO D1101
Đăng ngày 22-05-2014 11:26:23 AM
Giá : 1.000.000 VND
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO D1101

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn