Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại để bàn Gigaset

Điện thoại để bàn Gigaset 5005 (Ngừng sản xuất)
Đăng ngày 22-05-2014 10:09:52 AM
Giá: Liên hệ
Điện thoại Analog Gigaset 5005 (Hết hàng)

Điện thoại để bàn Gigaset 5010
Đăng ngày 22-05-2014 10:08:40 AM
Giá : 363.636 VND
Điện thoại Analog Gigaset 5010

Điện thoại để bàn Gigaset 5015
Đăng ngày 22-05-2014 10:07:50 AM
Giá : 600.000 VND
Điện thoại Analog Gigaset 5015

Điện thoại để bàn Gigaset 5020
Đăng ngày 22-05-2014 10:06:47 AM
Giá : 900.000 VND
Điện thoại Analog Gigaset 5020

Điện thoại để bàn Gigaset 5030
Đăng ngày 22-05-2014 10:05:50 AM
Giá : 1.190.909 VND
Điện thoại Analog Gigaset 5030

Điện thoại để bàn Gigaset 5040
Đăng ngày 22-05-2014 10:04:52 AM
Giá : 1.518.182 VND
Điện thoại Analog Gigaset 5040

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn