Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại IP Siemens

Điện thoại IP Siemens C450 IP
Đăng ngày 25-05-2014 10:51:02 PM
Giá : 3.670.000 VND
Điện thoại IP Siemens C450 IP

Điện thoại IP Siemens S450 IP
Đăng ngày 25-05-2014 10:48:13 PM
Giá : 4.580.000 VND
Điện thoại IP Siemens S450 IP

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn