Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Chuông cửa Kenwei

Chuông cửa có hình có dây Kenwei KW-125C-W64
Đăng ngày 26-05-2014 06:21:34 AM
Giá : 1.420.000 VND
Chuông cửa có hình có dây Kenwei KW-125C-W64

Chuông cửa có hình có dây Kenwei KW-123FC-W64
Đăng ngày 26-05-2014 06:19:52 AM
Giá : 1.420.000 VND
Chuông cửa có hình có dây Kenwei KW-123FC-W64

Chuông cửa có dây Kenwei KW-138AMC
Đăng ngày 26-05-2014 06:18:38 AM
Giá : 710.000 VND
Chuông cửa có dây Kenwei KW-138AMC

Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V730
Đăng ngày 26-05-2014 06:17:10 AM
Giá : 1.420.000 VND
Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V730

Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V4HP/C
Đăng ngày 26-05-2014 06:16:06 AM
Giá : 1.420.000 VND
Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V4HP/C

Chuông cửa có hình JS-V704EO
Đăng ngày 26-05-2014 06:12:52 AM
Giá : 3.507.500 VND
Chuông cửa có hình JS-V704EO

Chuông cửa có hình 94312-SD
Đăng ngày 26-05-2014 06:11:34 AM
Giá : 4.082.500 VND
Chuông cửa có hình 94312-SD

Chuông cửa có hình JS-298C-5
Đăng ngày 26-05-2014 06:10:30 AM
Giá : 3.208.000 VND
Chuông cửa có hình JS-298C-5

Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V135MC
Đăng ngày 26-05-2014 06:09:02 AM
Giá : 710.000 VND
Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V135MC

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn