CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 2Cx0.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 03:30:03 PM
Giá : 13.500 VND
Cáp điều khiển 2Cx0.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 2Cx0.75mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 03:27:36 PM
Giá : 20.000 VND
Cáp điều khiển 2Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 2Cx1.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 03:24:23 PM
Giá : 25.000 VND
Cáp điều khiển 2Cx1.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 3Cx0.75mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 03:21:23 PM
Giá : 25.000 VND
Cáp điều khiển 3Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 3Cx1.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 03:19:07 PM
Giá : 30.000 VND
Cáp điều khiển 3Cx1.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 4Cx0.75mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 03:10:03 PM
Giá : 26.000 VND
Cáp điều khiển 4Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 4Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 03:08:28 PM
Giá : 31.000 VND
Cáp điều khiển 4Cx1.0mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 4Cx1.25mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 03:05:01 PM
Giá : 36.000 VND
Cáp điều khiển 12Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 4Cx1.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 03:01:48 PM
Giá : 39.000 VND
Cáp điều khiển 4Cx1.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 6Cx0.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 02:58:10 PM
Giá : 44.000 VND
Cáp điều khiển 6Cx0.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 6Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 02:55:19 PM
Giá : 45.000 VND
Cáp điều khiển 6Cx1.0mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 8Cx0.75mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 02:53:41 PM
Giá : 57.500 VND
Cáp điều khiển 8Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 10Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 02:45:52 PM
Giá : 58.000 VND
Cáp điều khiển 10Cx1.0mm, không chống nhiễu

Cáp điều khiển 10Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 02:41:13 PM
Giá : 60.000 VND
Cáp điều khiển 10Cx1.0mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 10Cx1.5mm, không chống nhiễu
Đăng ngày 19-05-2014 02:39:44 PM
Giá : 60.000 VND
Cáp điều khiển 10Cx1.5mm, không chống nhiễu

Cáp điều khiển 12Cx0.75mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 02:34:57 PM
Giá : 61.000 VND
Cáp điều khiển 12Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 12Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 02:28:24 PM
Giá : 70.000 VND
Cáp điều khiển 12Cx1.0mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 12Cx1.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 02:21:31 PM
Giá : 77.000 VND
Cáp điều khiển 12Cx1.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 15Cx1.25mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 02:13:03 PM
Giá : 72.000 VND
Cáp điều khiển 15Cx1.25mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 16Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 01:57:52 PM
Giá : 78.000 VND
Cáp điều khiển 16Cx1.0mm, chống nhiễu

1 2  Trang sau
 

Dây & Cáp

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn